بازسازی ساختمان های قدیمی

6 عامل تاثیرگذار در بازسازی و نوسازی ساختمان

نوسازی و بازسازی ساختمان به مجموعه فعالیت هایی گفته میشود که هدف آن نوسازی سازه های یک ساختمان برای افزایش طول عمر، تغییر دکوراسیون و ظاهر ساختمان است.

امروزه نوسازی ساختمان های کلنگی و قدیمی بسیار رایج است زیرا از یک طرف هزینه ها را کاهش میدهد و از طرف دیگر بسته به شرکت انجام دهنده این خدمات، کیفیت، امنیت و زیبایی ساختمان بالا میرود.
در این پست آموزشی قصد داریم صفرتا صد کارهای لازم برای نوسازی یک ساختمان را مورد بررسی قرار دهیم و در آخر به یک نتیجه گیری کلی برسیم. پس با ما همراه باشید.

چرا بازسازی ساختمان لازم است؟

بازسازی ساختمان

تغییرات فرهنگی، اجتماعی، کاهش کیفیت مواد سازنده، به هم ریختن ظاهر بنا و… همگی از دلایل لازم برای بازسازی ساختمان ها هستند.

امروزه تغییرات چشم گیری در فرهنگ شهرسازی و ساختمان سازی به وجود آمده است که لازم است که با توجه به دلایل ذکرشده خود را با این تغییرات وفق دهیم.
یکی از مهمترین دلایلی که میشود گفت برای نوسازی بناهای کهنه و کلنگی لازم است، استحکام و مقاومت ضعیف آن ها در برابر بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله است.

هدف از بازسازی یک ساختمان قبل از اینکه تغییرات در ظاهر آن باشد، رساندن بنا به سطح استاندارد از لحاظ امنیتی است.

نکات زیر مهمترین دلایل بازسازی بنای قدیمی یا نامناسب هستند :
• کاهش کیفیت مواد سازنده
• بروزرسانی دکوراسیون داخلی ساختمان
• افزایش ایمنی ساختمان
• سازگاری با تکنولوژی های جدید
• و…

اصول نوسازی ساختمان شامل چه مواردی است؟

اصول نوسازی ساختمان

در طی فرایند بازسازی ساختمان لازم است که یک سری قواعد و قوانین برای پیشرفت پروژه ه نحو احسن انجام بگیرد. این قواعد و قوانین را به نام اصول نوسازی یک ساختمان در طول فرایند در نظر میگیریم.
نقشه راه ما برای بازسازی یک بنای نامناسب و کهنه ه صورت زیر است :
• ترسیم نقشه کلی ساختمان قدیمی
• ترسیم نقشه کلی ساختمان جدید
• برآورد تغییرات
• برآورد هزینه ها
اجرای پروژه
• سنجش کیفی و کمی پروژه
• تحویل پروژه

ترسیم و بررسی نقشه ساختمان قدیمی

برای اینکه تحلیل بهتر و دقیق‌تری از پروژه داشته باشیم بهتر است که طرح پروژه اصل خود را با تحلیل پروژه قدیمی انجام دهیم و تمام نقاط قوت و ضعف آن را مورد تحلیل قرار دهیم. این مرحله توسط کارشناسان بازسازی ساختمان انجام میپذیرد و نتایج تحلیل را در مراحل بعدی اثرخواهند داد.

ترسیم نقشه ساختمان بازسازی شده

ترسیم نقشه ساختمان بازسازی شده

در این مرحله با توجه به مرحله قبلی تمام تغییرات لازم را لحاظ کرده و نقشه ساختمان جدید را طبق نیازمندی و سلیقه کارفرما رسم میکنیم. تمام تغیرهای خواسته شده را به صورت استاندارد و کارشناسی رسم کرده و یک نقشه کلی را با توجه به ظرفیت های موجود ارائه میدهیدم.

برآورد هزینه های بازسازی ساختمان

برآورد هزینه های بازسازی ساختمان

این مرحله یکی از حساس‌ترین مراحل نوسازی ساختمان است. برآورد دقیق هزینه ها کلید موفقیت و شکست در یک پروژه بازسازی بنا است.

ممکن است در این مرحله با توجه به ظرفیت های موجود و توانایی های کارفرما فرایند متوقف و به یک مرحله عقب‌تر برگردد و تغییرات لازم انجام شود.

برآورد هزینه ها شامل موارد زیر خواهد شد :
• هزینه های مواد و مصالح لازم برای بازسازی
• هزینه های نیروی انسانی و مکانیکی
• هزینه های تغییر دکوراسیون داخلی
• هزینه های متفرقه

ممکن است که ساختمان نیز به تخریب کامل یا تخریب جزئی داشته باشد که این کار افزایش چشم گیری در هزینه های پروژه را به دنبال خواهد داشت. بنابراین توجه به این نکته درنوسازی و بازسازی ساختمان ضروری است.

برآورد تغییرات نسبت به هزینه

برآورد تغییرات نسبت به هزینه یکی از مراحل حساس دیگر بازسازی ساختمان است. در این مرحله نسبت هزینه ها به نسبت تغییرات سنجیده خواهد شد و تغییرات و بازبینی های قبلی در مراحل بالا انجام خواهد گرفت.

از مهمترین دلایل گنجاندن این مرحله در فرایند پروژه بررسی کمی و کیفی پروژه است.
ممکن است ادامه روند پروژه برای یک کارفرما با توجه به این برآورد مناسب نباشد و به زبان ساده ادامه فرایند کار ارزش کافی را نداشته باشد. این مرحله برای کار فرما بسیار حساس است و ممکن است تغییرات بزرگی در این مرحله با بازگشت به عقب اتفاق بیفتد.

شروع کار پروژه بازسازی بنا

شروع بازسازی و نوسازی بنا

پس از تأیید شدن مراحل فوق توسط کارشناس، اصل پروژه استارت میخورد. در این مرحله نیروهای انسانی و مکانیکی با توجه به نقشه راه های مهندس ناظر، پیمانکار، سرکارگر و… شروع به کار میکنند.

در این مرحله کارهای زیر انجام خواهد پذیرفت:
• بازسازی بخش های خارجی ساختمان (ممکن است بخشی از ساختمان برداشته شود و ظاهر ساختمان به‌کلی تغییر کند)
• بازسازی و تغییر دکوراسیون داخلی (ممکن است دکوراسیون داخلی شامل سیستم لوله کشی، سیم کشی، سقف، کف و… به‌کلی تغییر کنند)
• کارهای متفرقه (ممکن است در این میان کارهای متفرقه در جهت افزایش کمی و کیفی ساختمان انجام شود)
• و…
تمام مراحل کار تا پایان به صورت اصولی زیر نظر مهندسین و کارشناسان صورت میگیرید و پروژه را برای ادامه فرایند آماده میکنند.

آیا در نوسازی و بازسازی ساختمان کل ساختمان تخریب میشود؟

یکی از سولاتی که ممکن است در نوسازی و بازسازی ساختمان پیش بیایید، این است که آیا در فرایند بازسازی کل ساختمان تخریب میشود یا خیر؟ ممکن است که فرایند نوسازی بنا به گونه ای باشد که لازم شود کل ساختمان تخریب شود و بنا را از نو بسازند. ممکن است که قسمتی از آن تخریب شود یا ممکن است که بنا را ترمیم کنند. در این میان همه چیز بستگی به استراتژی، نقشه اولیه و نیاز کارفرما دارد.

آیا در بازسازی بنا دکوراسیون داخلی تغییر میکند؟

بازسازی و نوسازی بنا به همراه تغییر دکوراسیون داخلی

یکی از مشکلات عمده ای که اغلب بناهای قدیمی و ساختمان های کلنگی دارند، دکوراسیون نامناسب داخلی آن ها است. بنابراین تغییر دکوراسیون داخلی در نوسازی و بازسازی ساختمان به وفور اتفاق میافتد، مگر اینکه در موارد خاص. در غیر این صورت ممکن است موارد زیر دچار تغییر شوند:
• تغییر سیستم سیم کشی و روشنایی
• تغییر سیستم گرمایشی و سرمایشی
• تغییر سیستم لوله کشی
• تغییر معماری داخلی
• و…

سنجش کمی و کیفی پروژه

سنجش کمی و کیفی پروژه به معنی ارزیابی کیفیت و امنیت پروژه با استانداردهای موجود است. علاوه بر ارزیابی با استاندارد های موجود، نظرت و سلیقه های کارفرما نیز منطبق با پروژه سنجیده میشود.
البته مراحل قبلی ر طوری اجرامیکنند که پوشش حداکثری را با این مرحله داشته باشد. در صورت مغایرت ممکن است که مراحل قبلی در بازسازی ساختمان موررد بررسی قرار گیرند و تغییرات لازم را اجرا کنند.

تحویل پروژه

مرحله آخر مربوط به تحویل پروژه است. در این مرحله پروژه بازسازی ساختمان تحویل داده میشود. لازم به ذکر است که تمام مراحل بالا به صورت اصولی و سلسله مرتبی تا اینجا ب صورت کامل انجام گرفته است و پروژه آماده تحویل است.
در این مرحله باید پروژه به صورت تمام و کمال در اختیار کارفرما قرار بگیرد. اگر تمامی مراحل بالا به دقت انجام شده باشد و ارزیابی کمی و کیفی ساختمان امتیازهای لازم را از کارشناسان و کارفرما گرفته باشد، آخرین مرحله فرایند خواهد بود.

نتیجه گیری

اگر به دنبال بازسازی ساختمان کلنگی یا و قدیمی خود هستید، لازم است که این کار را تحت نظارت یک شرکت معتبر انجام دهید. لازم است که تمام مراحل گفته‌شده را طی کنید تا به نتیجه دلخواه خود برسید. لازم به ذکر است که نوسازی ساختمان و بناهایی که نیاز به نوسازی دارند باید طی یک فرایند مشخص برای افزایش بهره وری روی آن ها کار انجام شود.
ممکن است درطی فرایند بازسازی و نوسازی ساختمای کل دکورسیون و ظاهر ساختمان شما تغییر کند. همچنین توجه به مراحل برآورد هزینه ها و نسبت آن ها به تغییرات از اهمیت ویژه ای برخوردار است و میتواند کلید استارت یا توقف پروژه باشد.

 

0 0 رای ها
رأی دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها