پیمانکار کیست

خدمات پیمانکاری

پیمانکار ساختمان شخصی است که قراردادی را برای خدمات منعقد کرده یا پیشنهاد کرده است که طبق آن شخص، کار ساختمان را انجام می‌دهد. همچنین یک پیمان کار تیم را مدیریت میکند تا کارهای ساختمانی انجام شود.

پیمانکار چه کسی است؟

در هر پروژه ساختمانی سه طرف اصلی درگیر هستند: مالک یا مشتری، تیم مدیریت و پیمانکار.

پیمانکار ساختمان فعالیت‌های ساختمانی را برنامه‌ریزی و هماهنگ می‌کند و باید پروژه را در زمان و بودجه تعیین‌شده به پایان برساند. پیمانکاران مسئول کل فرایند ساخت هستند و باید بهترین روش‌ها را برای اتمام پروژه مطابق نقشه مشخص‌شده تعیین کنند.

خدمات پیمانکاری شرکت بهزاد

به‌طورکلی، یک پیمانکار مسئول برنامه‌ریزی، هدایت، اجرا، نظارت و بازرسی پروژه ساختمانی ساختمان است.

پیمانکاران وظایف خود را با برنامه‌ریزی فعالیت‌ها، نظارت بر کارگران و اطمینان از پیروی پروژه از قوانین و قوانین محلی انجام می‌دهند.

خدمات پیمانکاری ساختمان شامل چه مواردی است؟

هر شرکت ساخت و ساز یا نوسازی و بازسازی برای پیش برد اهداف خود و سرویس رسانی هرچه بهتر به مشتریان خود از یک سری افراد به‌عنوان پیمانکار در طول فرایند پروژه سرویس می‌گیرد. این پیمانکارها به‌عنوان ناظر اجرایی تمام فرایند کار را کنترل می‌کنند که بیشتر این وظایف در لیست پایین خلاصه می‌شود.

  • نظارت کلی پروژه
  • کنترل و نظارت بر نیروهای انسانی
  • کنترل و نظارت بر نیروهای ماشینی و مکانیکی
  • برآورد و تحلیل هزینه‌ها
  • بازبینی فنی پروژه
  • ارزیابی کمی و کیفی پروژه
  • و…

اهمیت خدمات پیمانکاری در یک پروژه

پیمانکاری و کارهای آن

یک پیمانکار و سرویس‌هایی که ارائه می‌دهد به انسجام و کیفیت پروژه کمک زیادی می‌کند. بدون نظارت یک پیمانکار احتمال دارد که کار نیروهای انسانی با اختلال روبه‌رو شود. ازاین‌جهت وجود یک پیمانکار علاوه به مدیریت بهتر پروژه و انسجام و وابستگی بخش‌های اصلی پروژه، به روند کار سرعت می‌بخشد و پروژه کامل‌تر و بهتری ارائه می‌شود.

پیمانکاران ساختمان در مراحل مختلف ساخت نقش‌های زیادی دارند و هر وظیفه مسئولیت‌های متفاوتی دارد. پیمانکاران باید قادر به مدیریت عدم قطعیت و تصمیم‌گیری روزانه باشند. سوابق یک پیمانکار نیز بسیار مهم است، زیراکسانی که تجربه کافی دارند می‌توانند به مسائل متداول در پروژه‌ها بهتر پاسخ دهند.